# صلـــــــح

المپیک 2008 پکن

  . . هجدهم امرداد ماه آغاز المپیک ۲۰۰۸ پکن ـ چین . . به امید آرامش و صلح و دوستی و آزادی در دنیا و پیروزی و سربلندی کشورمان ایران                                      
/ 1 نظر / 15 بازدید