شقايق


««« سرزنش کم کن اگر نيست مرا بار و بری


بيست سال است که چون شاخه تکانم دادند »»» .

/ 1 نظر / 8 بازدید
shaghayegh

سرزنش کم کن اگر نيست مرا بار و بری ...... شصت سال است که چون شاخه تکانم دادند ........... ( گلچين گيلانی )