با هم بميريم

تو را در رويای خود ذوب کردم

من و تو از بين رفت و ما آمد

برای ما هیچ دری نيست

دشت غم پشت سر و کوه اميد در برابر ماست .

با هم برويم

با هم بمانيم

با هم بميريم ...........

در جواب شايد حرف آخر ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
پژی

سلام سه قلو های عزيز . اميدوارم زياد ادبيات وعرفان را جدی نگيرفته باشيد.