نامه

اينجاست همون نقطه اوج خاطره ها همون جايي كه ترنم خيس انتظار همه تلاشم را.. همه عشقم را زير سوال ميبرد حال من او در انتظار مسابقه اي ميدهيم براي سرنوشت
كاش پري بودم براي پرواز... كاش قلبي بودم براي تپيدن... براي هر لحظه وجود... براي هر نگاه معصومانه و پاك... به دور از جنجال فريادها... به دور از مشكلات فردا... كاش مي شد منم مثل تو بودم... پرهايم را بازٍ باز مي كردم... و در اوج عشق پرواز... اگر باران بودم بر رسته گلي مي باريدم در حياط كوچك خانه اي مي نشستم... بر لبان گل ها .. اما افسوس كه فقط بال خاطره ها را پر ميدهم....ببين در آن سپيده سكوت, رهگذري خسته و تنها,دايم به فكر فردا تنهاي تنها مي گذرد... ببين كه درآن سپيده, درآن سكوت, آن كبوتررنگين پر براي فردا اوج مي گيرد...آن طرف , درآن كوچه خلوت كار درخت رقص درنسيم آن سپيده است.آنجا آن طرف,كودكي زبازي هاي بچه گانه ,خسته خسته در بسترش در آن رويا خواب نشسته.....هنوز طلوع زندگي خفته در آن پهنه است...هنوز آن هياهو و شور و شوق در آن طرف در آن كوچه پيدا نيستگوش كن ببين هنوز هم..هنگام بازي هاي بچهگانه و گفتن حرفها نيست..هنوز هم وقت گذر كردن از ديروز نيست.

حالا مي خواهم به خودم برگردم...مي خواهم رهايم كني...براي زندگيم..مي خوام برم لب اون پرتگاه وتلخي هاي زندگيم را پرت كنم...مي خواهم بروم پيشه دريا وشوري زندگيم را ببخشم..مي خواهم به كندوي زنبورهاي عسل سري بزنم وشيريني زندگي ام راپيدا كنم ...اما...بي درد سر نيست ...رهايم كن تا توانا شوم..رهايم كن


ببين كه.فرياد مي زنم.... پهنه آسمونه آبي , احساس قديمي , درياي بي منتها , غصه هاي بي گريه و صداي زيباي عشق ...صدايم را بشنويد كه فرياد مي زنم براي سفر آماده ام....
لحظه اي به دنبال ثانيه ميگردم تا پي جست وجو هايم نشانه اي از ثانيه اي از خاطراتم را پيدا كنم .!به دنبال تفس نقس هايم , نفس هايش را پيدا كنم وشايد در آن اندك ثانيه سرنوشت را بر وفق مراد كنم.و.روزي را بردل انتظار ديده آرزوهايم برسانم واين دل غم ديده را در ظهري زير سايه درختي با آرامش ساد سازمتشته ام ... قطره آبي بده تا برايت دريا شوم بي كلامم... حرفي بزن از محبت تا كتابي از عشق شوم بي حوصله ام... صبري بده براي گفتن لالايي كودك شب چراغ قلبم خاموش... كبريتي بزن ازگرمي دستت تا برايت نوري شب نما باشم بي روحم... مي دانم در اين ياري نيست براي ياريم پس... در هستي ام غرقم كن تا روحم را بيايم
/ 0 نظر / 7 بازدید