چه کسی کشت مرا؟؟؟؟


همه با آينه گفتم ؛ آری
همه با آينه گفتم ؛ که خموشانه مرا می پاييد ؛
گفتم ای آينه با من تو بگو
چه کسی بال خيالم را چيد ؟
چه کسی صندوق جادوئی انديشه ی من غارت کرد ؟

سر انگشت بر آيينه نهادم پرسان :
چه کس آخر چه ؛ کسی کشت مرا
که نه دستی به مدد از سوی ياری برخاست
نه کسی را خبری شد نه هياهويی در شهر افتاد

آينه
اشک بر ديده به تاريکی آغاز غروب
بی صدا بر دلم انگشت نهاد .


ــــــــــــــــــــــــــــــ چه کسی کشت مرا ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


سياوش کسرايی

/ 0 نظر / 7 بازدید