خداحافظ شقايق

تمام شد
آخر تمام شد .
من می روم با کوله باری از غم
از درد
از گناه .

هلالم کنيد .
برايم دعا کنيد
شايد خدا بيامرزد مرا .

در اين جهان خوبی کم ديدم
اما هميشه در پی آن بودم
سعی کردم خوبی کنم
اما کم پيش آمد
کسی آن را بپذيرد .

من تلاش خود را کردم
اگر مقبول نبود
بر من ببخشاييد .

من به خود نامدم اينجا که به خود باز روم
هر که آورد مـرا بــــــــاز بـرد تــــــا وطــنـم .بدرود

/ 2 نظر / 8 بازدید
tanha

نـــــــــــــــــرو . جون من نرو . من بهت نياز دارم هميشه

ali

سلام . کجا می خواهی بری ؟ از ما سير شدی؟ ديگه حوصله ی ما را نداری ؟ تو که نيمه راهی نبودی