دل آرام ترين

آن فال بین پیر /در طالعم دیده/در آخر این روزهای بد/من در کنار پنجره جا مانده ام هنوز /خیره به انتظار شب/ در حسرت طلوع/ بی هق هق و صدا / آرام می گریم

المپیک 2008 پکن

  . . هجدهم امرداد ماه آغاز المپیک ۲۰۰۸ پکن ـ چین . . به امید آرامش و صلح و دوستی و آزادی در دنیا و پیروزی و سربلندی کشورمان ایران                                      
/ 1 نظر / 15 بازدید
شهریور 93
1 پست
بهمن 89
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
آبان 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
13 پست
خرداد 82
31 پست
اسفند 81
1 پست