چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧

فقر زدایی blog action day

.

.

به نام گوینده ی توانا

.

ای اغنیای ارض

.

فقرا امانت منند در میان شما.

پس امانت مرا درست حفظ نمایید

و به راحت نفس خود تمام نپردازید

.

.

کلمات مبارکه ی مکنونه

.

.

به عقیده ی بنده

بهترین راه برای از بین بردن فقر در دنیا

کمی از خود گذشتگی ست.

دل ها و دست های توانای ما قادر به انجام هر کاری ست

و بهترین کار کمک به همنوع ست.

به امید روزی که کسی از فقر در رنج نباشد

تا آرامش و آسایش در جهان حکمرانی کند.

.

.

نرگس بابایی

.

.

http://site.blogactionday.org

.

<script src="http://blogactionday.org/js/add0f8964bcc03c3623db49d6c7070d9276878dc"></script

 


 

امكانات

غمکده

قاصدک


گذشته ها 


اسفند 81

فروردین 82

اردیبهشت 82

خرداد 82

تیر 82

امرداد 82

شهریور 82

مهر 82

آبان 82

آذر 82

دی 82

بهمن 82

اسفند 82

فروردین 83

اردیبهشت 83

خرداد 83

تیر 83

امرداد 83

شهریور 83

مهر 83

آبان 83

آذر 83

دی 83

بهمن 83

اسفند 83

فروردین 84

اردیبهشت 84

خرداد 84

تیر 84

امرداد 84

شهریور 84

مهر 84

آبان 84

آذر 84

دی 84

بهمن 84

اسفند 84

فروردین 85

اردیبهشت 85

خرداد 85

تیر 85

امرداد 85

شهریور 85LOGO

 دل آرام ترین
پيوندها

دلنوشته هاي من

سبزينه

شعر نو

دو هفته نامه فروغ

ماني هادوستاني بهتر از آب روان

تا شقایق هست

الله ابهي

اقاقیالوگوها

وبلاگ سهراب

تا شقايق هست

www.shereno.com

COUNTER


MUSICDISIGN BY

دردهاي تنهاييPOWERD BY

صاحبخونه