شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦

مولانا

.

.

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

.

.

سماع      

.              

مولانا

.

مولانا

.

قونیه

.

سال مولانا هم داره تمام میشه

چقدر برای نکوداشتش تلاش کردیم؟

چقدر شناختیمش؟

چقدر قدرش رو دونستیم و می دونیم؟

چقدر به دنیا نشونش دادیدم؟

چقدر بهش افتخار کردیم؟

افسوس

...

.

.


 

امكانات

غمکده

قاصدک


گذشته ها 


اسفند 81

فروردین 82

اردیبهشت 82

خرداد 82

تیر 82

امرداد 82

شهریور 82

مهر 82

آبان 82

آذر 82

دی 82

بهمن 82

اسفند 82

فروردین 83

اردیبهشت 83

خرداد 83

تیر 83

امرداد 83

شهریور 83

مهر 83

آبان 83

آذر 83

دی 83

بهمن 83

اسفند 83

فروردین 84

اردیبهشت 84

خرداد 84

تیر 84

امرداد 84

شهریور 84

مهر 84

آبان 84

آذر 84

دی 84

بهمن 84

اسفند 84

فروردین 85

اردیبهشت 85

خرداد 85

تیر 85

امرداد 85

شهریور 85LOGO

 دل آرام ترین
پيوندها

دلنوشته هاي من

سبزينه

شعر نو

دو هفته نامه فروغ

ماني هادوستاني بهتر از آب روان

تا شقایق هست

الله ابهي

اقاقیالوگوها

وبلاگ سهراب

تا شقايق هست

www.shereno.com

COUNTER


MUSICDISIGN BY

دردهاي تنهاييPOWERD BY

صاحبخونه